Brannport A60 (EI60)

Brannklassifiserte porter som tilfredsstiller kravene i NS 3919.

Montering

Kan utføres av egne montører i det sentrale østlandsområdet

Produktbilder

Kontakt oss

Atlas Industri AS
Hageveien 1
2613 Lillehammer

Tlf: 61 24 70 50
atlas@atlasindustri.no

Kontaktskjema